Proiectare automatizări și BMS

planning
Puteți conta pe cunoștințele și expertiza noastră, chiar de la faza de proiectare.

Deja în faza de concepţie al unei investiţii, accentul se pune pe utilizarea optimă și economia pe termen lung al investiției.

De-a lungul întregului ciclu de viață al clădirii, optzeci la sută din costuri sunt costuri operaționale. Astfel la proiectare devine criteriu primordial exploatarea instalațiilor și eficicința energetică al clădirii.

La Themo Control experiența inginerilor și tehnicienilor sunt puse la dispoziția clientului, încă din fazele de conturare a proiectului până la cel de  execuţie și pe durata de viață a investiției prin servicii de suport și întreținere.

Costuri de energie și de mentenanţă controlabile la un nivel ridicat de confort

Beneficiile unui sistem BMS bine gândit

Utilizatori

• Bun control asupra condițiilor de confort local
• Posibilitatea de control individual al camerelor
• Creșterea productivității personalului
• Monitorizare și planificare a consumului de energie
• Creştere a fiabilităţii instalaţiilor și a ciclului de viaţă
• Răspuns promt la reclamaţii privind sistemele HVAC
• Economie de timp şi costuri cu mentenanţa

Proprietari

• Valoarea mai mare la închiriere
• Flexibilitate la reîmpărţire de spaţii  în clădiri
• Facturare automată a utilităţilor pentru facilităţi
• Control şi monitorizare centrală
• Creştere grad de confort şi economie de timp
• Monitorizarea de la distanță a instalaţiilor (CTA, pompe de incendiu, pompe sanitare, alimentare cu energie electrică, STP, WTP etc)

Firme de mentenanţă

• Disponibilitate uşoară de strângere a informaţiilor
• Programarea computerizată a întreţinerii
• Utilizarea eficientă a personalului de întreținere
• Detectarea din timp a problemelor
• Ocupanții mulțumiţi

Intelligent Buildings, Innovative Solutions
Sus
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com